wtorek 28 05 2019

WARSZTATY

Różnomiejsca – archiwum / dwa warsztaty w godz. 14.00-16.00 w CK Zamek w Poznaniu. Działanie podczas warsztatu skupi się na budowaniu form alternatywnego archiwum migracji. Głównymi punktami odniesienia będą tutaj motywy podróży i osiadania, tymczasowości i zadomawiania się. Zastanowimy się, jak miejsce, w którym żyjemy magazynuje informacje? Jak zachowuje ślady o poprzednich mieszkańcach? Jak my sami pamiętamy i jaką nadajemy temu formę? Co zostawiamy po sobie w kolejnych  odwiedzanych miejscach? Pierwszy warsztat majowy przyjmie formę pracy manualnej, drugi będzie natomiast warsztatem terenowym. Uczestniczyć można w jednym lub obu wydarzeniach. Warsztaty będą trwały od g. 14 do g. 16. Terminy: 9.05. i 28.05. Praca w małych grupach: 5 osób. wstęp wolny. Szczegóły na stronie wydarzenia.